POSLANSTVO IN VIZIJA

Prvo poslanstvo Hiše otrok je varstvo in vzgoja predšolskih otrok. Varstvo in vzgoja v Hiši otrok Frančiška Sedeja potekata po načelih metode, ki jo je razvila Marija Montessori. Pri svojem delu sledimo potrebam slehernega otroka, ki jih zaznamo preko opazovanja. Otrokom pomagamo, da razvijejo svoje sposobnosti (motorične in intelektualne), vzpostavijo pozitivno samopodobo, ravnajo ljubeče in spoštljivo z drugimi in z okoljem.

 

Ob tem je pomembno poslanstvo vseh zaposlenih tudi pomoč staršem pri vzgoji otrok. Sodelovanje s starši na vseh ravneh nam omogoča, da si delimo izkušnje in tako še bolje spoznamo otroka, ter mu skupaj pomagamo k optimalnemu razvoju. Vključenost staršev v aktivnosti omogoča tudi, da otroci razvijejo občutek za skrb za svoje okolje in vključenost v skupnost.


 

Hiša otrok Frančiška Sedeja je tudi katoliški vrtec, kot tak pa preko Kateheze dobrega pastirja in dnevnih trenutkov za molitev in srečanje s seboj in Bogom otrokom dajemo tudi podporo pri njihovi duhovni rasti.

 

Zaposleni in vodstvo Hiše otrok želimo z dobrim zgledom in aktivnostmi, s katerimi se bomo vključevali v naše ožje in širše okolje, pripomoči tudi k temu, da bodo naši in vsi ostali otroci lahko živeli v svetu miru in sodelovanja.MNENJA


“Zakaj Hiša otrok Frančiška Sedeja? Zato ker je vrtec hiša polna otrok, ki vnašajo življenje v naša srca. Vsak dan se radi vračamo k našim vzgojiteljem, ki znajo poskrbeti, da naši otroci vse naredijo sami.”

Jaka


V Hiši otrok Frančiška Sedeja mi je všeč podajanje znanja, ki je res izpiljeno. Otroku v točno določenem obdobju ponudijo material za katerega je zrel in motiviran in takrat to osvoji na zanj prijeten način.

Peter


Veliko mi pomeni, da lahko svojega malčka vsak dan popolnoma brez skrbi pustim v tem čudovitem vrtcu. Cel dan vem, da se ima lepo in je zanj odlično in srčno poskrbljeno.

Vesna