Dan z zvončki

Delo v skupini se izvaja po montessori programu, kar pomeni, da imajo otroci na nizkih policah vedno na voljo montessori materiale, ki so bistvene za njihov razvoj. Materiale si otroci izbirajo sami glede na njihove individualne potrebe in želje. V sobi je samo en material iste vrste, tako da se mora otrok naučiti počakati, da nekdo drug zaključi z dejavnostjo in pospravi, šele nato lahko on vzame tisti material in z njim dela. Vzgojitelj skrbno opazuje vsakega otroka posebej in glede na opažena dejstva pripravlja materiale, ki bodo odgovorili potrebam točno tistih otrok, ki so v skupini. Vzgojitelj posameznemu otroku naredi predstavitev materiala, za katerega je motiviran. Pripravljeno okolje za otroke od 1 do 3 leta starosti je razdeljeno na pet področij. V sobi so vedno na voljo dejavnosti in materiali iz vsakdanjega življenja, zaznavanja, fine motorike, umetnosti in jezika. Enkrat tedensko damo otrokom tudi materiale, ki so bolj glasni – glasbene inštrumente, ropotulje, kasetofon s primerno glasbo in slušalke ipd.


Zjutraj se zbiramo v prostoru za gibanje, na igrišču ali v eni od sob. Ob osmi uri se skupini ločita.

Zajtrk je v sobi pripravljen že prej in je samopostrežen. Vsak otrok si sam oz. s pomočjo vzgojiteljice pripravi mizo, namaže kruh, nalije pijačo. Skupaj z vzgojiteljico tudi pobriše in pospravi za seboj oz. to stori sam, ko je to rutino že usvojil.

Delo z materiali poteka od 8.00 (za tiste, ki so zajtrkovali že doma) do 9.45, ostali pričnejo z delom po zajtrku.

Delo z materiali je del dneva, kjer si otroci sami individualno izberejo materiale, s katerimi želijo delati. Otroci delajo v tišini, vzgojiteljica pa vsakemu posebej naredi predstavitev. V tem času dneva je tišina v sobi zelo pomembna, saj si otrok delo izbira s pomočjo ’notranjega vodiča’, ki je v vsakem otroku in narekuje njegov razvoj. Temu vodiču lahko prisluhne edinole v tišini. V zadnjem delu tega dela otroci lahko pripravijo in zaužijejo sadno malico, če to potrebujejo.


Črta je družabni del dneva in traja približno 10 min. To je čas za petje, ples, gibanje. Na črti tudi praznujemo rojstne in godovne dneve. Črto zaključimo z umiritvijo in igro tišine.

Sledi odhod na igrišče, kjer se otroci lahko prosto gibajo. Večkrat bomo odšli tudi na kratek sprehod. Zelo pomembna je priprava na odhod, ko otroke spodbujamo, da se sami preobujejo, v zimskem času oblečejo jakno, kapo, rokavice. Vsak otrok to stori v svojem ritmu, nekdo od vzgojiteljev pa ga počaka, saj je v mlajši skupini skrb zase ena najpomembnejših stvari, ki se je mora otrok naučiti. V primeru dežja gremo v telovadnico.

Po vrnitvi z igrišča si umijemo roke in pripravimo mize za kosilo. Vsak otrok si sam pripravi krožnik, pribor in kozarec. Dežurni na mize pripravijo vrčke za pijačo ter pomagajo najmlajšim pri pripravi mize. Nato se zberemo na »svečki«, kjer ob prižgani svečki ustvarimo tišino in se s pesmijo zahvalimo za dan in prejete darove.


11.15 

Z igrišča se skupina vrne v garderobo, kjer se otroci preoblečejo in po manjših skupinicah odidejo v kopalnico, kjer se previjejo in umijejo.

11.25 

Ker smo vrtec s katoliškimi vrednotami, se otroci vsak dan zberejo ob sveči, kjer se umirijo, pokrižajo in zapojejo dve pesmi: eno povezano z liturgičnim letom (adventno, božično…) in drugo zahvalno. Vsak dan je eden od otrok povabljen, da pripravi pladenj s svečo.


Kosilo je približno ob 11.30 in se zaključi najkasneje ob 12.00. Najmlajšim otrokom vzgojiteljici dava hrano na krožnik, večji to storijo že sami z najino pomočjo. Otrokom pomagamo, da si sami nalijejo tekočino in jo sami pijejo iz kozarca. Vsi otroci kmalu po tem, ko pridejo v vrtec, znajo jesti in piti samostojno. Vzgajamo jih k odgovornosti, da hrano in pijačo, ki jo vzamejo, tudi zaužijejo. Otroci sami pospravijo za seboj, pobrišejo mizo in se umijejo.

Ob 12.00 se začne počitek. Otroci v tem času počivajo na blazinah. Vzgojitelji omogočimo, da je v sobi tišina. Otrok načeloma ne zbujamo, temveč počakamo, da se zbudijo sami vsak v svojem ritmu, saj se zavedamo, da je počitek v tem starostnem obdobju za otroka nujen.

Čas po počitku je čas, ko si otrok lahko vzame popoldansko malico in dela z materiali. Kadar vreme dopušča, gremo na igrišče, včasih tudi v telovadnico, odvisno od potreb otrok. Ob 15.45 se skupini Zvončkov in Sončnic združita.