Okolje in vzgojitelji

Pri metodi montessori otroku zagotovimo skrbno pripravljeno okolje, ki je prilagojeno njegovim značilnostim in potrebam. V njem se otroci svobodno gibljejo ter sami izbirajo, s katerimi materiali bodo delali (organizirana svoboda). Vsi materiali so oblikovani tako, da pomagajo pri intelektualnem razvoju, spodbujajo zbranost, samostojnost, ustvarjalnost, usklajenost gibanja ter občutek za red.                           

Otroci so v okolju montessori zadovoljni, mirni, samostojni in delajo večinoma individualno, včasih tudi v manjših skupinah. Sami skrbijo za red, čistočo in lepoto svojega okolja. 


Naloga vzgojitelja je  predvsem opazovanje otrok ter predstavljanje novih izzivov vsakemu otroku posebej, glede na njegovo zanimanje in stopnjo razvoja.  Delo v vrtcu pokriva več področij: vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematiko, umetnost in znanost. Sredi igralnice je na tleh narisana krožna črta, ki služi kot pomoč pri gibanju.  Otroci in vzgojitelji se vsak dan zberejo na črti, na njej pojejo, plešejo in z igro tišine dosegajo notranjo zbranost.